Výber výsledku vyhľadávania

Keď vo výsledkoch vyhľadávania vyberiete video, zobrazia sa podrobnosti o videu.

Obrazovka s vyhľadávaním filmov.

V podrobnostiach nájdete rozsiahle informácie o vybranej položke vrátane všetkých aplikácií, v ktorých je príslušný obsah dostupný.