Vyhľadávanie podľa textu
Apple TV obsahuje aplikáciu Vyhľadávanie , ktorá pomáha vyhľadávať filmy, TV seriály, hercov a aplikácie v App…

Výber výsledku vyhľadávania
Keď vo výsledkoch vyhľadávania vyberiete video, zobrazia sa podrobnosti o videu. V podrobnostiach nájdete rozsiahle informácie o vybranej…

Vyhľadávanie v konkrétnej aplikácii
Na základe predvoleného nastavenia aplikácia Vyhľadávanie hľadá výsledky vo všetkých aplikáciách, ktoré umožňujú vyhľadávanie. Video…