Zmena nastavení siete

Ak ste Apple TV pôvodne nastavili pomocou káblovej siete, môžete ho pripojiť k bezdrôtovej sieti bez toho, aby ste ho museli znova nastavovať.

Prepnutie z káblovej siete na bezdrôtovú sieť: Odpojte kábel siete Ethernet od Apple TV. V Nastaveniach Nastavenia potom vyberte položku Sieť a pripojte sa k Wi-Fi sieti.