Zmena jazyka alebo formátu regiónu

Pri prvom nastavovaní Apple TV je potrebné vybrať jazyk, ktorý sa má používať. Toto nastavenie môžete neskôr zmeniť v Nastaveniach.

Zmena jazyka: Na Apple TV prejdite do Nastavení Nastavenia, prejdite do časti Všeobecné > Jazyk a vyberte jazyk.

Zmena formátu regiónu: Na Apple TV prejdite do Nastavení Nastavenia, prejdite do časti Všeobecné > Formát regiónu a vyberte región.