Zdieľanie Apple TV s viacerými používateľmi

S nasledujúcimi službami na Apple TV môžete používať samostatné účty Apple ID:

  • iCloud: Fotky

  • iTunes Store a App Store: Filmy a TV seriály z iTunes, Apple Music a App Store

  • Game Center: Hranie hry s priateľmi

V prípade potreby môžete pre služby iCloud, iTunes (a App Store) a Game Center povoliť rôzne Apple ID a heslá. V rámci každej služby môže byť naraz aktívne len jedno Apple ID.

Prepnutie účtu používaného na nakupovanie filmov, TV seriálov a aplikácií: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Účty > iTunes a App Store a zadajte nové Apple ID.

Ak je zapnuté Rodinné zdieľanie, môžete zobraziť filmy, TV seriály a aplikácie zakúpené ostatnými členmi rodiny bez toho, aby ste museli prepínať účty. Pozrite si časť Rodinné zdieľanie.

Zobrazenie zakúpenej hudby iného používateľa: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Účty > iTunes a App Store a zadajte Apple ID iného používateľa.

Zmena účtu služby iCloud: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Účty > iCloud a zadajte nové Apple ID.

Zmena účtu služby Game Center: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Účty > Game Center a zadajte nové Apple ID.

Prepnutie medzi účtami členov rodiny: Medzi účtami členov rodiny môžete priamo prepínať bez opätovného zadávania svojho Apple ID. V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Účty > iTunes a App Store a v zozname vyberte meno člena rodiny. Môže byť potrebné zadať heslo účtu daného člena rodiny.