Úprava nastavení videa a zvuku

K dispozícii sú ovládacie prvky a nastavenia, pomocou ktorých môžete prispôsobiť možnosti sledovania a počúvania obsahu. Môžete ich používať napríklad na:

  • prispôsobenie výstupného rozlíšenia Apple TV natívnemu rozlíšeniu televízora,

  • ovládanie výstupu zvuku s kódovaním Dolby Audio na Apple TV,

  • presmerovanie zvukového výstupu na slúchadlá Bluetooth alebo alternatívne reproduktory,

  • nastavenie jazyka používaného v titulkoch a zvukových stopách v prípade obsahu v cudzom jazyku.

Nastavenie jazyka zvuku a titulkov: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Audio a video a vyberte požadovaný jazyk v časti Jazyk audia alebo Jazyk titulkov.

Poznámka: Ak vybraný jazyk nie je k dispozícii, použije sa predvolený jazyk – ten, ktorý je priradený k vašej oblasti alebo vybraný vo všeobecných nastaveniach.

Presmerovanie zvuku na slúchadlá Bluetooth alebo na iný reproduktor AirPlay: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Audio a video > Audiovýstup.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie zariadení Bluetooth k Apple TV.

Sledovanie Apple TV bez rušenia ostatných: Apple TV môže znížiť celkovú úroveň zvuku tak, aby sa znížila hlasitosť hudby a zvukových efektov. Ak chcete toto nastavenie zapnúť pri prehrávaní videa, potiahnutím nadol otvorte panel Informácie, vyberte položku Zvuk a potom vyberte možnosť Stíšiť hlasné zvuky.

Obrazovka prehrávania s vyskakovacou ponukou Zvuk a vybranou možnosťou Stíšiť hlasné zvuky

Ak chcete toto nastavenie zmeniť pre všetky videá, v Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Audio a video > Stíšiť hlasné zvuky.

Úprava ďalších nastavení zvuku a videa: V prípade potreby môžete upraviť aj ďalšie nastavenia súvisiace so zvukom alebo videom, ako sú napríklad zvukové efekty a hudba, kliknutia navigácie, režim priestorového zvuku, nastavenia HDMI výstupu a rozlíšenie. V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Audio a video.