Správa úložiska

Video a hudba sa na Apple TV streamujú, no aplikácie sa ukladajú lokálne. Čím viac aplikácií stiahnete do Apple TV, tým väčšia časť úložiska sa bude využívať. V istom okamihu sa môže zobraziť upozornenie, že na disku je málo voľného miesta. V takom prípade môžete miesto uvoľniť odstránením aplikácií.

Kontrola využitia úložiska Apple TV: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Spravovať úložisko.

Zoznam aplikácií v Apple TV uvádza, koľko miesta využívajú jednotlivé položky.

Obnovenie priestoru vymazaním aplikácií: Zvýraznite ikonu koša ľubovoľnej položky v zozname a stlačte Touch povrch. Aplikácia a všetky jej dáta sa odstránia zo zariadenia.

Aplikácie môžete vymazať aj priamo na ploche. Pozrite si časť Prispôsobenie plochy.

Ak aplikáciu vymažete, môžete si ju neskôr znova stiahnuť z App Store bez toho, aby ste ju museli znova kupovať. Ďalšie informácie o používaní App Store nájdete v téme App Store v skratke.