Reštartovanie Apple TV

Ak Apple TV nereaguje, skúste ho reštartovať.

Reštartovanie Apple TV: Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Stlačte a podržte tlačidlá Menu a Domov Tlačidlo Domov, až kým kontrolka stavu na Apple TV nezačne rýchlo blikať.

  • Odpojte Apple TV od elektrickej zásuvky, počkajte päť sekúnd a potom ho znova pripojte.

  • V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Systém a vyberte možnosť Reštartovať.