Aktualizácia softvéru Apple TV

Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, na Apple TV sa zobrazí správa. Dostupnosť aktualizácií môžete skontrolovať aj manuálne alebo môžete Apple TV nastaviť tak, aby sa aktualizovalo automaticky.

Kontrola dostupnosti aktualizácií: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Systém > Aktualizácie softvéru a vyberte možnosť Skontrolovať aktualizáciu. Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa správa. Vybratím možnosti Stiahnuť a nainštalovať spustite sťahovanie. Počas procesu aktualizácie neodpájajte Apple TV. Počas procesu aktualizácie môže kontrolka stavu pomaly blikať.

Nastavenie automatickej aktualizácie: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Systém > Aktualizácie softvéru a vyberte možnosť Aktualizovať automaticky.