Reštartovanie Apple TV
Ak Apple TV nereaguje, skúste ho reštartovať. : Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov: Stlačte a podržte tlačidlá…

Obnovenie Apple TV
Ak Apple TV nereaguje ani po reštartovaní, skúste ho obnoviť. Pri obnovovaní Apple TV sa…

Aktualizácia softvéru Apple TV
Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, na Apple TV sa zobrazí správa. Dostupnosť aktualizácií môžete skontrolovať…