Pripojenie zariadení Bluetooth k Apple TV

K Apple TV môžete pripojiť zariadenie Bluetooth – napríklad herný ovládač s certifikáciou MFi (Made for iPhone, iPod touch alebo iPad), slúchadlá Bluetooth a ďalšie príslušenstvo.

Vyhľadanie zariadenia Bluetooth v blízkom okolí: Pomocou pokynov dodaných so zariadením nastavte zariadenie tak, aby ho bolo možné vyhľadať. Potom v Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Ovládače a zariadenia > Bluetooth a vyberte zariadenie v zozname.