Ovládanie domáceho kina pomocou ovládača Apple TV Remote

Ovládač Apple TV Remote môžete nakonfigurovať tak, aby umožňoval zapnúť alebo vypnúť televízor, zmeniť vstup Apple TV a dokonca ovládať hlasitosť.

Zapnutie alebo vypnutie televízora pomocou ovládača Apple TV Remote: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Ovládače a zariadenia > Zapínať TV pomocou ovládača.

Ovládanie hlasitosti televízora alebo prijímača pomocou ovládača Apple TV Remote: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Ovládače a zariadenia > Ovládanie hlasitosti.

Poznámka: Tieto nastavenia nemusia fungovať so všetkými zariadeniami. Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory Apple TV.