Ovládanie Apple TV pomocou univerzálneho ovládača

Na ovládanie Apple TV možno používať ľubovoľný infračervený diaľkový ovládač. Stačí, ak druhý diaľkový ovládač naučíte vytvárať signály generované ovládačom Apple TV Remote.

Nastavenie infračerveného ovládača na ovládanie Apple TV: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Ovládače a zariadenia > Nastaviť ovládač a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ovládač Apple TV Remote môžete používať aj na ovládanie napájania a hlasitosti televízora alebo prijímača. Pozrite si časť Ovládanie domáceho kina pomocou ovládača Apple TV Remote.