Obmedzenie, kto môže čo sledovať

Apple TV môžete nakonfigurovať tak, aby sledovať určitý obsah alebo nakupovať mohli len autorizovaní používatelia. Táto funkcia sa označuje ako rodičovská kontrola. Obmedziť možno rôzny obsah a aktivity, napríklad:

  • nakupovanie filmov, TV seriálov a aplikácií,

  • nakupovanie v aplikáciách,

  • prehrávanie filmov alebo TV seriálov z iTunes na základe hodnotení obsahu,

  • otváranie aplikácií na základe vekových kategórií,

  • zobrazenie obsahu označeného ako nevhodného,

  • hranie hier pre viacerých hráčov v aplikácii Game Center,

  • pridávanie priateľov v aplikácii Game Center,

  • zmena nastavení funkcie AirPlay alebo polohy.

Poznámka: Obmedzenia sa nemusia vzťahovať na aplikácie od iných poskytovateľov. Ak chcete obmedziť obsah od iných poskytovateľov, upravte nastavenia jednotlivých aplikácií, a to priamo v danej aplikácii alebo v Nastaveniach Ikona aplikácie Nastavenia prejdite do časti Aplikácie.

Na nastavenie alebo prepísanie obmedzení je potrebné zadať heslo.

Zapnutie obmedzení: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Obmedzenia a zapnite možnosť Obmedzenia. Zobrazí sa výzva na zadanie 4-miestneho kódu.

Po zadaní a overení kódu sa zapnú obmedzenia a ďalšie možnosti v menu Obmedzenia.

Zmena kódu: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Obmedzenia. Vyberte možnosť Zmeniť heslo, zadajte aktuálny kód a potom zadajte nový kód.

Konfigurácia obmedzených typov obsahu: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Obmedzenia a v prípade potreby zadajte kód. Obmedziť môžete nákupy a výpožičky v iTunes Store, povolené typy obsahu, nastavenia služby Game Center a ďalšie nastavenia.

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia funkcie Obmedzenia, musíte najskôr zapnúť obmedzenia. Ak chcete získať prístup k obmedzenému obsahu, musíte zakaždým zadať kód.

Odstránenie všetkých obmedzení: Všetky obmedzenia môžete dočasne vypnúť a neskôr ich znova zapnúť. V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Obmedzenia, vyberte možnosť Obmedzenia, zadajte kód a nastavte položku Obmedzenia na možnosť Vyp.

Ak používate Rodinné zdieľanie, môžete pomocou zariadenia iOS obmedziť obsah, ktorý môžu členovia rodiny nakupovať – vrátane funkcie Potvrdiť nákup, ktorá umožňuje, aby deti mohli nakupovať obsah len so súhlasom rodiča. Ďalšie informácie nájdete v téme Rodinné zdieľanie.