Zvýšenie kontrastu obrazovky

Na zlepšenie viditeľnosti položiek na Apple TV existujú dva spôsoby zvýšenia kontrastu obrazovky.

Odstránenie pozadí s rozmazaným obrazom: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Prístupnosť > Zvýšiť kontrast a zapnite možnosť Obmedziť priehľadnosť.

Väčšie zvýraznenie vybraných položiek: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Prístupnosť > Zvýšiť kontrast a zapnite možnosť Štýl ostrenia.