Tučný text

Ak chcete, aby bol text na obrazovke Apple TV lepšie čitateľný, môžete ho zobraziť tučným písmom.

Zapnutie tučného textu: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Prístupnosť a zapnite možnosť Tučný text.