Skryté titulky a titulky

Ak uprednostňujete špeciálne prístupné titulky, ako sú napríklad titulky pre nepočujúcich alebo osoby s poruchami sluchu (SDH), môžete Apple TV nastaviť na ich zobrazenie namiesto štandardných a skrytých titulkov. Vzhľad titulkov a skrytých titulkov môžete tiež prispôsobiť.

Poznámka: Nie všetky videá obsahujú skryté titulky.

Zapnutie skrytých titulkov a titulkov SDH: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Prístupnosť a zapnite možnosť Skryté titulky a SDH. Môžete tiež použiť funkciu Skratka prístupnosti. Pozrite si časť Skratka prístupnosti.

Prispôsobenie titulkov a skrytých titulkov: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Prístupnosť > Štýl, kde môžete vybrať existujúci štýl titulkov alebo vytvoriť nový štýl na základe:

  • písma, veľkosti a farby,

  • farby a nepriehľadnosti pozadia,

  • nepriehľadnosti textu, štýlu okrajov a zvýraznenia.