Skratka prístupnosti

Trojitým stlačením tlačidla Tlačidlo Menu môžete na Apple TV zapnúť alebo vypnúť jedno konkrétne nastavenie prístupnosti.

Nastavenie funkcie Skratka prístupnosti: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Prístupnosť > Skratka prístupnosti a vyberte požadovanú možnosť.