Obmedzenie pohybu na obrazovke

Pohyb ikon aplikácií, plagátov filmov a niektorých ďalších prvkov na obrazovke Apple TV môžete zastaviť.

Obmedzenie pohybu: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Prístupnosť a zapnite možnosť Obmedziť pohyb.