Pre vás

Ak ste členom služby Apple Music, v lište aplikácie Hudba Hudba sa zobrazuje položka Pre vás. Služba Apple Music odporúča ručne zostavené playlisty a albumy založené na vašom hudobnom vkuse.

Prechádzanie hudby vybranej na základe vášho vkusu: Zvýraznite album alebo playlist a stlačením Touch povrchu ho zobrazte. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Ak nájdete odporúčanie, ktoré sa vám nepáči, stlačte a podržte Touch povrch a oznámte aplikácii Hudba, že daná položka nezodpovedá vášmu vkusu.

Oznámenie aplikácii Hudba, čo sa vám páči: Ak chcete vylepšiť odporúčania v budúcnosti, vyberte tlačidlo Páči sa mi to Tlačidlo Páči sa mi to, keď máte zobrazený obsah albumu, playlist alebo obrazovku interpreta, alebo položku Táto skladba sa mi páči v zozname možností tlačidla Viac Tlačidlo Viac na obrazovke Práve hrá.

Pridanie albumu alebo playlistu do zoznamu Moja hudba: Vyberte tlačidlo Pridať Tlačidlo Pridať. Playlist zostane v zozname Moja hudba a v prípade zmien sa automaticky aktualizuje.

Zobrazenie ďalších možností playlistu: Keď máte zobrazený obsah playlistu, vybratím tlačidla Viac Tlačidlo Viac spustite prehrávanie v náhodnom poradí, prehrajte nasledujúcu skladbu, pridajte hudbu do zoznamu Nasledujúce, vytvorte stanicu na základe aktuálne vybranej hudby alebo pridajte skladby z playlistu do svojho vlastného playlistu.

Zobrazenie ďalších možností skladby: Zvýraznite skladbu v playliste a potom stlačením a podržaním Touch povrchu zobrazte ďalšie možnosti. V závislosti od skladby môžete zobraziť album, označiť skladbu ako obľúbenú, prehrať skladbu ako nasledujúcu, pridať skladbu do zoznamu Nasledujúce, spustiť stanicu, pridať skladbu do zoznamu Moja hudba, pridať skladbu do playlistu alebo odstrániť skladbu z aktuálneho playlistu.