Práve hrá

Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate v aplikácii Hudba Hudba, môžete vybrať skladbu a stlačením dotykového Touch povrchu spustiť jej prehrávanie.

Keď sa skladba začne prehrávať, zobrazí sa na obrazovke Práve hrá. Prehrávanie môžete ovládať stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť. Skladba sa bude ďalej prehrávať, aj keď opustíte aplikáciu Hudba, ak však začnete prehrávať video alebo zvuk v inej aplikácii, zastaví sa.

Na obrazovke Práve hrá môžete rýchlo prejsť na iné skladby v albume alebo playliste, alebo vybrať ďalšie možnosti.

Zobrazenie ovládacích prvkov na obrazovke počas prehrávania: Podržte prst na Touch povrchu. Zobrazí sa indikátor stavu zobrazujúci uplynulý a zostávajúci čas.

Prechod na začiatok skladby alebo na ďalšiu skladbu: Na Touch povrchu stlačte ľavú stranu na opätovné spustenie aktuálnej skladby alebo pravú stranu na prechod na začiatok ďalšej skladby.

Prevíjanie dozadu alebo dopredu: Ak chcete prevíjať dozadu alebo dopredu, na Touch povrchu stlačte ľavú alebo pravú stranu. Uvoľnením obnovíte prehrávanie.

Zobrazenie nasledujúcich skladieb: Na obrazovke Práve hrá stlačte Touch povrch, čím sa zobrazia skladby pred a po aktuálnej skladbe v zozname Práve hrá. Ak chcete prehrať inú skladbu, potiahnutím doľava alebo doprav zvýraznite požadovanú skladbu a potom stlačte Touch povrch.

Prechod na konkrétne miesto v skladbe: Na obrazovke Práve hrá stlačte Touch povrch a potiahnutím nadol zobrazte uplynulý a zostávajúci čas. Potiahnutím doľava alebo doprava prejdete dozadu alebo dopredu na časovej osi.

Zobrazenie ďalších možností: Na obrazovke Práve hrá stlačte Touch povrch a vybratím tlačidla Viac Tlačidlo Viac v hornej časti obrazovky zobrazte ďalšie možnosti. V závislosti od skladby môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

  • Prechod na album.

  • Označenie skladby ako obľúbenej.

  • Spustenie vlastnej stanice rádia na základe danej skladby.

  • Pridanie skladby do playlistu.

  • Prehranie nasledujúcej skladby.

  • Zmena nastavení reproduktora.

Opakovanie: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Aplikácie > Hudba a zapnite možnosť Opakovať hudbu.