Nastavenia aplikácie Hudba

V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Aplikácie > Hudba.

Zapnutie iCloud Hudobnej knižnice: Zapnutím iCloud Hudobnej knižnice získate prístup ku všetkej svojej hudbe zo služby Apple Music, nákupov v iTunes a skladieb nahraných z počítača spolu s knižnicou služby iTunes Match. Ďalšie informácie o službe iTunes Match nájdete v článku Predplatenie služby iTunes Match.

Opakovanie skladieb: Zapnite možnosť Opakovať hudbu.

Normalizovanie úrovne zvuku hudby: Zapnite možnosť Vyrovnanie hlasitosti.