Zobrazenie fotiek a videí

Aplikácia Fotky

Aplikácia Fotky vám pomocou nasledujúcich služieb umožňuje zobraziť fotky a videá zdieľané z vášho účtu iCloud:

  • Môj Fotostream: Funkcia Môj Fotostream, ktorá je v zariadeniach iOS predvolene zapnutá, automaticky nahráva nové fotky zhotovené v zariadení iOS do vašich ostatných zariadení, v ktorých sa používa funkcia Môj Fotostream, vrátane Apple TV.

  • iCloud Zdieľanie fotiek: Pomocou iCloud Zdieľania fotiek si môžete prezerať albumy alebo fotky a videá zdieľané z iného zariadenia iOS alebo Macu, alebo albumy zdieľané inými ľuďmi (ak ich odoberáte).

Poznámka: Fotky zdieľané pomocou Domáceho zdieľania z aplikácie iTunes v počítači sa zobrazujú len v aplikácii Počítače Ikona aplikácie Počítače, nie v aplikácii Fotky Ikona aplikácie Fotky. Pozrite si časť Zobrazenie fotiek z počítača na Apple TV.

Zapnutie zdieľania fotiek: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Účty > iCloud a zapnite možnosť Môj Fotostream alebo iCloud Zdieľanie fotiek.

Zobrazenie najnovších fotiek: Otvorte aplikáciu Fotky Fotky. Na obrazovke sa zobrazia vaše najnovšie fotky. Vyberte položku Aktivita a potiahnutím doľava alebo doprava na dotykovom Touch povrchu rolujte fotky, alebo vyberte fotku a zobrazte ju na celej obrazovke.

Zobrazenie albumu Môj Fotostream: Vyberte položku Fotostream v časti Moje albumy a potiahnutím doľava alebo doprava na Touch povrchu rolujte fotky. Ak chcete fotky zobraziť na celej obrazovke a rolovať ich, vyberte fotku a potiahnite doľava alebo doprava.

Zobrazenie zdieľaného albumu: Vyberte album v časti Moje albumy a potiahnutím doľava alebo doprava na Touch povrchu rolujte fotky. Ak chcete fotky zobraziť na celej obrazovke a rolovať ich, vyberte fotku a potiahnite doľava alebo doprava. Ak chcete zobraziť zoznam ľudí, ktorí odoberajú daný zdieľaný album, vyberte položku Ľudia.

Zobrazenie komentárov a označenie fotiek v zdieľanom albume, ktoré sa vám páčia: Vyberte fotku v zdieľanom albume, aby sa zobrazila na celej obrazovke, a stlačením Touch povrchu zobrazte informácie o tom, kedy bola fotka zverejnená, spolu s komentármi iných používateľov. Ak chcete označiť, že sa vám fotka páči, znova stlačte Touch povrch.

Vymazanie zdieľaného albumu: Vyberte album v časti Moje albumy, vyberte položku Ľudia a potom vyberte možnosť Vymazať zdieľaný stream.