Vytvorenie prezentácie

Fotoalbumy môžete na Apple TV zobraziť ako prezentáciu.

Vytvorenie prezentácie: Vyberte album alebo fotostream v časti Moje albumy a potom vyberte možnosť Prezentácia. Vyberte požadované nastavenia prezentácie a potom vyberte možnosť Spustiť prezentáciu.

Nastavenie prezentácie: Pred spustením prezentácie môžete upraviť nasledujúce nastavenia a prispôsobiť tak prezentáciu.

  • Zamiešať fotky: Po zapnutí tejto možnosti sa fotky budú zobrazovať v náhodnom poradí.

  • Opakovať fotky: Po zapnutí tejto možnosti sa prezentácia bude prehrávať nepretržite.

  • Téma: Vybratím témy prezentácie môžete v prezentácii použiť iný štýl.

  • Čas na jednu snímku: Vyberte trvanie zobrazenia jednotlivých fotiek na obrazovke.

  • Prechod: Vyberte efekt prechodu, ktorý sa použije medzi fotkami.