Nastavenie fotiek ako šetriča obrazovky

Album v aplikácii Fotky môžete používať ako šetrič obrazovky Apple TV.

Nastavenie šetriča obrazovky: Vyberte album, vyberte položku Šetrič obrazovky a potvrďte operáciu.

Úprava nastavení šetriča obrazovky: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Šetrič obrazovky. Pozrite si časť Šetriče obrazovky.