Vyhľadanie a sledovanie filmov a TV seriálov z iTunes

Vďaka obchodom Filmy z iTunes Filmy z iTunes a TV seriály z iTunes TV seriály z iTunes môžete jednoducho získať najnovšie filmy a obľúbené TV seriály.

Poznámka: Na používanie iTunes Store je potrebné pripojenie na internet a Apple ID. iTunes Store nie je dostupný vo všetkých oblastiach.

Domovská obrazovka obchodu Filmy z iTunes

Prechádzanie podľa kategórie alebo žánru: V lište potiahnite prstom na ľubovoľnú z nasledujúcich kategórií:

  • Zakúpené: V tejto kategórii si môžete pozrieť filmy zakúpené v iTunes Store vrátane nákupov uskutočnených v ostatných zariadeniach iOS a nákupov členov Rodinného zdieľania.

  • Najlepšie filmy alebo Najlepšie TV seriály: V tejto kategórii si môžete prezerať najlepšie položky v iTunes Store.

  • Zoznam prianí/obľúbené: V tejto kategórii môžete vyhľadávať položky, ktoré ste pridali do svojho zoznamu prianí (filmy) alebo obľúbených položiek (TV seriály), no ktoré ste si ešte nekúpili ani nevypožičali.

  • Žánre: V tejto kategórii si môžete položky prezerať podľa žánru.

  • Odporúčané: V tejto kategórii sa zobrazujú odporúčania založené na vašich predchádzajúcich nákupoch.

Vyhľadávanie v iTunes Store: Potiahnutím prstom prejdite na položku Hľadať a zadajte hľadaný výraz.

Získanie ďalších informácií: Výberom položky zobrazte hodnotenia, popis a informácie o nákupe alebo vypožičaní.

Pridanie položky do zoznamu prianí: Keď nájdete niečo, čo by ste si chceli neskôr kúpiť alebo vypožičať, vyberte možnosť Zoznam prianí. Ak chcete zobraziť svoj zoznam prianí, potiahnite prstom na položku Zoznam prianí v lište.

Zakúpenie položky: Vyberte cenu položky a potom potvrďte, že si ju chcete kúpiť. V prípade TV seriálov si môžete kúpiť celú sériu alebo jednotlivé epizódy.

Vypožičanie filmu: V niektorých oblastiach si môžete vypožičať filmy. Vyberte cenu položky a potom potvrďte, že si ju chcete vypožičať. Vypožičaný film môžete začať pozerať do 30 dní. Keď ho začnete pozerať, môžete si ho v rámci vyhradeného času zobrazeného na obrazovke pustiť, koľkokrát chcete. Po uplynutí časového limitu film už nebude k dispozícii. Vypožičaný obsah nie je možné preniesť do iného zariadenia.

Prístup k nákupom členov rodiny: Ak máte zapnuté Rodinné zdieľanie, môžete sledovať filmy a TV seriály zakúpené ostatnými členmi rodiny. V lište potiahnite prstom na položku Zakúpené, vyberte položku Rodinné zdieľanie a potom vyberte meno člena rodiny v zozname.

Poznámka: Na nastavenie Rodinného zdieľania a zmenu nastavení je potrebné použiť Mac alebo zariadenie iOS, ako je napríklad iPhone alebo iPad.

Ak sa na Apple TV používa účet iTunes používateľa, pre ktorého je nastavená možnosť Potvrdiť nákup, organizátorovi rodiny sa pred dokončením nákupu odošle správa so žiadosťou o jeho schválenie. Vekové obmedzenia funkcie Potvrdiť nákup sa líšia v závislosti od oblasti. Pomocou iTunes v počítači môžu členovia rodiny skryť ľubovoľné zo svojich nákupov pred ostatnými členmi rodiny. Ďalšie informácie nájdete v téme Rodinné zdieľanie.