Zobrazenie fotiek z počítača na Apple TV

Fotky z počítača môžete zdieľať na Apple TV. Pomocou albumov v aplikácii Fotky na Macu môžete vybrať, ktoré fotky sa majú zdieľať, alebo môžete vybrať priečinok na Macu.

Zdieľanie fotiek s Apple TV: V iTunes na Macu prejdite do menu Súbor > Domáce zdieľanie > Vybrať fotky na zdieľanie s Apple TV.

Zobrazí sa okno Nastavenia zdieľania fotografií. Vyberte možnosť „Zdieľať fotky z“ a potom vyberte možnosť Fotky alebo iPhoto, alebo vyberte priečinok na zdieľanie. Vyberte, či chcete zdieľať fotky a albumy alebo len vybrané albumy, a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Zdieľané fotoalbumy alebo priečinky sa zobrazia v aplikácii Počítače Domáce zdieľanie.