Streamovanie obsahu pomocou Domáceho zdieľania

Z počítača alebo zariadenia iOS môžete do Apple TV streamovať hudbu, filmy, TV seriály, fotky a ďalší obsah z iTunes. V zariadení aj Apple TV musí byť nakonfigurovaný rovnaký účet iTunes.

Konfigurácia počítača: V iTunes prejdite do menu Súbor > Domáce zdieľanie a vyberte možnosť Zapnúť Domáce zdieľanie. Zadajte svoje Apple ID a heslo a potom kliknite na tlačidlo Zapnúť Domáce zdieľanie.

Poznámka: V systémoch Windows 7 a Windows 8 sú menu iTunes predvolene skryté. Ak ich chcete dočasne zobraziť, stlačte kláves Alt.

Konfigurácia zariadenia iOS: Prejdite do menu Nastavenia > Videá alebo Nastavenia > Hudba a zapnite Domáce zdieľanie. Zadajte svoje Apple ID a heslo.

Ak nastavíte rovnaké Apple ID v Apple TV a viacerých ďalších zariadeniach, budete mať na Apple TV k dispozícii obsah zo všetkých zariadení.

Konfigurácia Apple TV: Na Apple TV prejdite do Nastavení Ikona aplikácie Nastavenia a potom do časti Účty > Domáce zdieľanie. Zapnite Domáce zdieľanie a zadajte svoje Apple ID a heslo.

Streamovanie obsahu na Apple TV: Po nakonfigurovaní všetkých zariadení použitím rovnakého Apple ID zvýraznite aplikáciu Počítače Domáce zdieľanie na ploche Apple TV a stlačte dotykový Touch povrch. Zobrazia sa knižnice z vašich zdieľaných zariadení a z ľubovoľnej z nich môžete zobraziť alebo prehrať ľubovoľný obsah.