Vyhlásenie o súlade so štandardom ENERGY STAR®

Logo programu ENERGY STAR

Spoločnosť Apple ako partner programu ENERGY STAR určila, že tento produkt vyhovuje pravidlám ENERGY STAR týkajúcim sa energetickej účinnosti. Program ENERGY STAR je partnerstvom s výrobcami elektronických zariadení, ktorého cieľom je podporovať energeticky úsporné produkty. Znižovanie spotreby energie produktov šetrí peniaze a pomáha chrániť cenné zdroje.

Na základe predvolených nastavení je na Apple TV zapnutá funkcia správy napájania, ktorá Apple TV prepína do režimu spánku po 1 hodine nečinnosti používateľa. Ak chcete Apple TV prepnúť do režimu spánku okamžite, stlačte a podržte tlačidlo Domov Tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači. Ak chcete Apple TV prebudiť, stlačte tlačidlo Domov Tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači. Ak chcete zmeniť nastavenia spánku, v Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Uspať o.

Informácie o programe ENERGY STAR nájdete na stránke www.energystar.gov.