Stránka podpory Apple TV

Na stránke www.apple.com/support/appletv sú dostupné rozsiahle informácie o podpore. Ak chcete kontaktovať spoločnosť Apple a získať prispôsobenú podporu (nie je dostupná vo všetkých oblastiach), prejdite na stránku www.apple.com/sk/support/contact.