Apple a životné prostredie

V Apple si uvedomujeme našu zodpovednosť pri minimalizovaní vplyvu našich prevádzok a produktov na životné prostredie. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.apple.com/environment.