Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii
VÝSTRAHA: Pred používaním Apple TV si prečítajte všetky nasledujúce bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky,…

Stránka podpory Apple TV
Na stránke www.apple.com/support/appletv sú dostupné rozsiahle informácie o podpore. Ak chcete kontaktovať spoločnosť Apple a získať…

Vyhlásenie o súlade Apple TV s pravidlami FCC
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto…

Vyhlásenie o súlade Apple TV s nariadeniami pre Kanadu
Toto zariadenie je v súlade so štandardmi Industry Canada RSS a jeho používanie nepodlieha licencii. Prevádzka zariadenia…

Likvidácia a recyklácia
Lítiovo-iónovú batériu v ovládači Apple TV Remote by mala odstrániť spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných…

Vyhlásenie o súlade so štandardom ENERGY STAR®
Spoločnosť Apple ako partner programu ENERGY STAR určila, že tento produkt vyhovuje pravidlám ENERGY STAR…

Apple a životné prostredie
V Apple si uvedomujeme našu zodpovednosť pri minimalizovaní vplyvu našich prevádzok a produktov na životné prostredie. Ďalšie…