Vyhľadávanie aplikácií

Ak viete, čo hľadáte, vyberte možnosť Hľadať: Ak si chcete aplikácie prezerať podľa typu, vyberte možnosť Kategórie (ak je k dispozícii).

Získanie prístupu k aplikáciám členov rodiny: Ak máte zapnuté Rodinné zdieľanie, môžete si prezerať a sťahovať aplikácie zakúpené ostatnými členmi rodiny. Vyberte položku Zakúpené, vyberte položku Rodinné zdieľanie a potom vyberte meno člena rodiny. Ďalšie informácie nájdete v téme Rodinné zdieľanie.