Tworzenie pokazu slajdów

Możesz wyświetlać swoje albumy zdjęć na Apple TV jako pokaz slajdów.

Tworzenie pokazu slajdów: Wybierz album lub Strumień zdjęć z listy Moje albumy, a następnie wybierz Pokaz slajdów. Wybierz żądane ustawienia pokazu slajdów, a następnie wybierz Uruchom pokaz.

Zmienianie ustawień pokazu slajdów: Przed rozpoczęciem pokazu slajdów możesz zmienić poniższe ustawienia, aby dostosować swój pokaz.

  • Pomieszaj zdjęcia: Włącz, aby pokazywać zdjęcia w losowej kolejności.

  • Powtarzaj zdjęcia: Włącz, aby odtwarzać pokaz slajdów w pętli.

  • Motyw: Wybierz motyw pokazu slajdów, aby zastosować inny styl w swoim pokazie.

  • Czas na slajd: Wybierz, jak długo każde zdjęcie ma być wyświetlane na ekranie.

  • Przejście: Wybierz efekt przejścia wyświetlany między zdjęciami.