Wyświetlanie zdjęć i wideo
Program Zdjęcia pozwala na wyświetlanie zdjęć i wideo udostępnianych z Twojego konta iCloud przy użyciu następujących usług:…

Tworzenie pokazu slajdów
Możesz wyświetlać swoje albumy zdjęć na Apple TV jako pokaz slajdów. : Wybierz album lub Strumień…

Ustawianie zdjęć jako wygaszacza ekranu
Możesz używać swoich albumów z programu Zdjęcia jako wygaszacza ekranu Apple TV. Ustawianie wygaszacza ekranu: Wybierz album,…