Wybieranie wyniku wyszukiwania

Gdy wybierzesz wideo w wynikach wyszukiwania, wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące wybranego wideo.

Ekran pokazujący ekran wyszukiwania filmu

Znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wybranej rzeczy, w tym listę wszystkich programów, w których dany materiał jest dostępny.