Wygaszacze ekranu

Po ustalonym czasie braku aktywności Apple TV wyświetla wygaszacz ekranu.

Wygaszacz ekranu o nazwie Lotnicze pokazuje piękne nagrania wideo, wyświetlane w zwolnionym tempie, przedstawiające różne miejsca z całego świata. Nagrania te są pobierane z serwera sieciowego, dzięki czemu wygaszacz ekranu jest bardziej interesujący i dynamiczny. W przypadku tego wygaszacza ekranu możesz wybrać, jak często Apple TV ma sprawdzać dostępność i pobierać nowe materiały wideo.

Zmienianie częstotliwości pobierania materiałów przez wygaszacz ekranu Lotnicze: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Wygaszacz ekranu, wybierz Pobierz nowe wideo, a następnie wybierz jedną z opcji.

Powrót do używania Apple TV: Gdy wygaszacz ekranu jest aktywny, naciśnij powierzchnię Touch, aby wrócić do programu używanego wcześniej.

Wybieranie innego wygaszacza ekranu: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Wygaszacz ekranu, a następnie wybierz Typ. Następnie wybierz wygaszacz ekranu, którego chcesz użyć.

Wybieranie zdjęć do wyświetlania: Wiele wygaszaczy ekranu wyświetla pokazy zdjęć. Mogą być to zdjęcia udostępniane przez Apple lub zestawy Twoich zdjęć przechowywanych w iCloud. Aby wybrać zdjęcia, które mają być używane, przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Wygaszacz ekranu i wybierz Typ. Następnie wybierz jeden z typów wygaszacza ekranu wyświetlającego zdjęcia.

Jeśli wybierzesz Moje zdjęcia, otworzony zostanie program Zdjęcia. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w rozdziale Ustawianie zdjęć jako wygaszacza ekranu.

Ustawianie czasu opóźnienia wygaszacza ekranu: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Wygaszacz ekranu, wybierz Uruchom po, a następnie wprowadź liczbę minut. Spowoduje to automatyczne uruchamianie przez Apple TV wygaszacza ekranu, gdy urządzenie nie będzie używane przez podany czas.