Podłączanie Apple TV Remote do Apple TV

Dołączony Apple TV Remote jest domyślnie połączony w parę z Apple TV. Jeśli pilot został rozłączony lub wymieniony, trzeba go ręcznie połączyć w parę z Apple TV.

Apple TV Remote może być jednocześnie połączony w parę tylko z jednym Apple TV. Gdy łączysz pilota w parę, każdy inny połączony w parę pilot jest automatycznie odłączany.

Łączenie Apple TV Remote w parę z Apple TV: Włącz Apple TV, umieść Apple TV Remote w odległości od 8 do 10 cm od urządzenia i skieruj go w stronę przedniej ścianki. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk Przycisk Odtwarzaj/Pauza oraz przycisk Góra Przycisk Głośniej. Po pomyślnym połączeniu Apple TV Remote w parę, na ekranie pojawi się komunikat.