Usypianie lub budzenie Apple TV

Apple TV jest urządzeniem zawsze gotowym do odtwarzania i automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po określonym czasie braku aktywności.

Budzenie Apple TV z uśpienia: Naciśnij dowolny przycisk na Apple TV Remote. Z przodu Apple TV zaświeci się mała lampka. Apple TV obudzi się i wyświetli to, co widoczne było ostatnio.

Usypianie Apple TV: Gdy skończysz, możesz po prostu wyłączyć telewizor lub odbiornik. Po pewnym czasie braku aktywności Apple TV przejdzie w stan uśpienia.

Ustawianie opóźnienia przed uśpieniem: Aby wybrać, jak długo Apple TV ma czekać przed uśpieniem, przejdź do Ustawień Ustawienia i wybierz Ogólne > Uśpij po.

Wymuszanie uśpienia Apple TV: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek Przycisk Początek, a następnie wybierz Uśpij.

Możesz także przejść do Ustawień Ustawienia, wybrać Ogólne, a następnie wybrać Uśpij teraz.