Sterowanie odtwarzaniem

Niezależnie od tego, czy oglądasz program TV, czy film – zawsze masz pełną kontrolę.

Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania: Naciśnij powierzchnię Touch lub naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza Przycisk Odtwarzaj/Pauza.

Pokazywanie narzędzi na ekranie podczas odtwarzania: Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza Przycisk Odtwarzaj/Pauza lub połóż palec na powierzchni Touch. Wyświetlony zostanie wskaźnik statusu, pokazujący czas od rozpoczęcia oraz czas pozostały do końca. Wypełniony pasek wskazuje ilość materiału w pamięci podręcznej (tymczasowo pobranego przez Apple TV). Możesz przeskoczyć poza materiał znajdujący się w pamięci podręcznej i rozpocząć odtwarzanie od wybranego miejsca.

Wskaźnik statusu odtwarzania

Wyświetlanie podglądu wideo na linii czasowej odtwarzania: Naciśnij powierzchnię Touch podczas odtwarzania, aby wstrzymać odtwarzanie i pokazać okno podglądu. Następnie przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść wstecz lub do przodu w czasie. Naciśnij powierzchnię Touch ponownie, aby rozpocząć odtwarzanie od nowego miejsca. Możesz także nacisnąć przycisk Przycisk Menu, aby anulować i kontynuować odtwarzanie od poprzedniego miejsca.

Przewijanie o 10 sekund do tyłu lub do przodu: Naciśnij powierzchnię Touch po lewej lub po prawej stronie, aby przewinąć do tyłu lub do przodu. Naciśnij ponownie, aby przewinąć o kolejne 10 sekund.

Przewijanie do przodu lub do tyłu: Naciśnij podczas odtwarzania lewą lub prawą część powierzchni Touch i przytrzymaj ją, aby przewijać do tyłu lub do przodu. Zwolnij, aby kontynuować odtwarzanie.

Uzyskiwanie dalszych informacji: Przesuń w dół, aby pokazać panel Informacje. Przesuń w lewo lub w prawo, aby przełączać panele.

Włączanie napisów i napisów dla niesłyszących (jeśli są dostępne): Przesuń w dół, aby pokazać panel Informacje, a następnie przesuń w prawo, aby pokazać panel Napisy. Następnie przesuń w dół i wybierz żądaną opcję.

Menu napisów podczas odtwarzania