Lampka statusu

Lampka statusu z przodu Apple TV przekazuje następujące informacje:

Stan Apple TV

Lampka statusu

Włączony

Miga

Wyłączony lub uśpiony

Wyłączona

Uruchamia się

Miga powoli

Przyjmuje polecenie z pilota

Miga raz

Uaktualnianie oprogramowania

Miga szybko