Dostosowywanie ekranu początkowego

Górny wiersz na ekranie początkowym to doskonałe miejsce na Twoje ulubione programy. Gdy wyróżnisz program znajdujący się w górnym wierszu, wyświetlone zostaną skróty pozwalające na przejście do żądanej zawartości bez wcześniejszego otwierania danego programu.

Możesz wybrać, które programy mają być wyświetlane w górnym wierszu, ułożyć je w dowolnej kolejności, a także usunąć programy widoczne na ekranie początkowym.

Zmienianie kolejności programów: Wyróżnij program, używając powierzchni Touch na Apple TV Remote, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aż program zacznie drżeć. Przesuń, aby przenieść program w nowe miejsce, a następnie ponownie naciśnij powierzchnię Touch, aby zachować nowy układ programów.

Wybieranie programów do górnego wiersza: Przesuń swoje ulubione programy do górnego wiersza na ekranie początkowym. Wyróżnianie tych programów może wyświetlać dodatkowe opcje i skróty.

Usuwanie programu: Użyj powierzchni Touch, aby wybrać program, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aż program zacznie drżeć. Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza Przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby wyświetlić dodatkowe opcje, a następnie wybierz Usuń.

Usunięcie programu powoduje również usunięcie jego danych. Możesz pobrać ponownie (bez opłat) dowolny program kupiony w App Store, ale jego dane mogą nie zostać przywrócone.