Pilot Apple TV

Skonfiguruj Apple TV, używając powierzchni Touch na Apple TV Remote.

Pilot ze wskazaną powierzchnią Touch

Przesuń w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby wyróżniać pozycje podczas konfigurowania. Naciśnięcie powierzchni Touch powoduje dźwięk kliknięcia oraz wybiera wyróżnioną rzecz.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i przyciskach Apple TV Remote, zobacz Nawigacja na Apple TV.