Konta innych dostawców zawartości

Niektóre programy i niektórzy dostawcy zawartości (na przykład Netflix, HBO NOW i Showtime) wymagają zalogowania się. Gdy otworzysz dany program, zaloguj się lub utwórz konto, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Zmienianie ustawień programu: Niektóre programy mogą zawierać ustawienia, które możesz zmieniać wewnątrz danego programu. Możesz także wybrać Ustawienia > Programy, a następnie wybrać dany program, aby zobaczyć dostępne opcje.