Konfigurowanie Apple TV

Oto rzeczy potrzebne do korzystania z Apple TV:

  • Telewizor HD ze złączem HDMI, pozwalający na wyświetlanie obrazu o rozdzielczości 720p lub 1080p

  • Kabel HDMI do podłączenia Apple TV do telewizora

  • Dostęp do sieci bezprzewodowej 802.11 (bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wymaga standardu 802.11a, g, n lub ac), sieci Ethernet lub Internetu szerokopasmowego

  • Konto iTunes Store do kupowania i wypożyczania materiałów z iTunes oraz korzystania z funkcji Kolekcja domowa

Apple TV ze wskazaną lampką statusu
Tył Apple TV z opisem gniazd

Konfigurowanie Apple TV: Przed rozpoczęciem upewnij się, że znasz nazwę swojej sieci bezprzewodowej, a także hasło dostępu do niej (jeśli sieć ta jest zabezpieczona hasłem). Jeśli używasz sieci przewodowej, podłącz kabel Ethernet do Apple TV.

  • Podłączanie Apple TV: Podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda HDMI w Apple TV, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda HDMI w telewizorze.

  • Podłącz Apple TV do zasilania: Podłącz jeden koniec przewodu zasilania do gniazda zasilania w Apple TV, a drugi do gniazdka elektrycznego.

  • Wybieranie wejścia HDMI w telewizorze: Włącz telewizor, a następnie wybierz wejście HDMI, do którego podłączone jest Apple TV. Na niektórych telewizorach dzieje się to automatycznie.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie: Seria ekranów konfiguracji pomoże Ci skonfigurować połączenie z Internetem i inne ustawienia. Aby użyć VoiceOver podczas konfigurowania, naciśnij trzy razy przycisk Przycisk Menu na Apple TV Remote. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: VoiceOver.

Możesz także automatycznie przesłać do Apple TV nazwę sieci Wi-Fi, jej hasło oraz dane konta Apple ID z urządzenia iOS z systemem iOS 9.1 lub nowszym.

Automatyczne konfigurowanie Apple TV przy użyciu urządzenia iOS: Gdy pojawi się ekran konfiguracyjny Apple TV, odblokuj swoje urządzenie iOS i upewnij się, że włączone są Bluetooth® oraz Wi-Fi. Przyłóż urządzenie iOS do Apple TV i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie urządzenia oraz na Apple TV.

Uwaga: Automatyczna konfiguracja nie przesyła danych kont z programów innych dostawców, takich jak Netflix lub Hulu, a także nie włącza funkcji iTunes Match oraz Kolekcja domowa.