Omówienie
Ten podręcznik opisuje funkcje sprzętowe i programowe Apple TV 4. generacji. Niektóre funkcje dostępne są tylko w wybranych regionach.…

Pilot Apple TV
Skonfiguruj Apple TV, używając powierzchni Touch na Apple TV Remote. Przesuń w lewo, w prawo, w górę lub w dół,…

Konfigurowanie Apple TV
Oto rzeczy potrzebne do korzystania z Apple TV: Telewizor HD ze złączem HDMI, pozwalający na wyświetlanie obrazu…

Konfigurowanie kont