Zmienianie ustawień sieciowych

Jeśli podczas pierwszej konfiguracji Apple TV zostało wybrane użycie sieci przewodowej, możesz przełączyć na sieć bezprzewodową bez konieczności przeprowadzania ponownej konfiguracji Apple TV.

Przełączanie z sieci przewodowej na sieć bezprzewodową: Odłącz kabel Ethernet od Apple TV. Następnie przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Sieć i przyłącz się do sieci Wi-Fi.