Zarządzanie miejscem na dysku

Apple TV odtwarza wideo i muzykę przesyłane strumieniowo, ale programy przechowuje na dysku lokalnym. Im więcej pobierzesz programów na Apple TV, tym więcej przestrzeni dyskowej zostanie zajęte. W pewnym momencie pojawić się może ostrzeżenie o braku miejsca na dysku. Jeśli tak się stanie, możesz usunąć niektóre programy, aby zwolnić miejsce.

Sprawdzanie poziomu zajętości miejsca na Apple TV: Przejdź do Ustawień Ustawienia i wybierz Ogólne > Zarządzaj dyskiem.

Wyświetlona zostanie lista programów na Apple TV, pokazująca ilość miejsca zajmowanego przez każdy z nich.

Usuwanie programów w celu odzyskania miejsca: Wyróżnij ikonę kosza na śmieci obok danej rzeczy na liście, a następnie naciśnij powierzchnię Touch. Program zostanie usunięty z urządzenia wraz ze wszystkimi swoimi danymi.

Programy można także usuwać bezpośrednio na ekranie początkowym. Zobacz: Dostosowywanie ekranu początkowego.

Jeśli usuniesz dany program, możesz pobrać go ponownie z App Store bez konieczności ponownego zakupu. Aby dowiedzieć się więcej o App Store, zobacz: App Store — przegląd.