Współdzielenie Apple TV przez wielu użytkowników

Możesz używać na Apple TV osobnych kont Apple ID dla następujących usług:

  • iCloud: Zdjęcia

  • iTunes Store i App Store: filmy z iTunes, programy TV z iTunes, Apple Music oraz App Store.

  • Game Center: Granie w gry ze znajomymi

Możesz włączyć różne Apple ID i hasła dla iCloud, iTunes (i App Store) oraz Game Center. Jednocześnie dla każdej z tych usług może być aktywne tylko jedno Apple ID.

Przełączanie konta używanego do kupowania filmów, programów TV i programów: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Konta > iTunes i App Store, a następnie wprowadź nowy Apple ID.

Jeśli włączona jest Chmura rodzinna, nie musisz przełączać kont, aby wyświetlać filmy, programy TV i programy kupione przez innych członków rodziny. Zobacz: Chmura rodzinna.

Wyświetlanie muzyki kupionej przez innego użytkownika: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Konta > iTunes i App Store, a następnie wprowadź Apple ID innego użytkownika.

Zmienianie konta iCloud: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Konta > iCloud, a następnie wprowadź nowy Apple ID.

Zmienianie konta Game Center: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Konta > Game Center i wprowadź nowy Apple ID.

Przełączanie kont członków rodziny: Możesz bezpośrednio przełączać konta iTunes członków rodziny bez konieczności ponownego wprowadzania swojego Apple ID. Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Konta > iTunes i App Store, a następnie wybierz z listy innego członka rodziny. Konieczne może być wprowadzenie hasła wybranego członka rodziny.