Sterowanie Apple TV przy użyciu pilota uniwersalnego

Do sterowania Apple TV możesz używać dowolnego pilota na podczerwień. Musisz jedynie nauczyć tego pilota rozpoznawać sygnały generowane przez Apple TV Remote.

Uczenie pilota na podczerwień sygnałów sterujących Apple TV: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Piloty i urządzenia > Ucz się pilota, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Możesz także używać Apple TV Remote do sterowania zasilaniem i głośnością telewizora lub odbiornika. Zobacz: Sterowanie systemem kina domowego przy użyciu Apple TV Remote.